Adım Adım Türk Yurtları Kitabı Çıktı

Özbekistan.Azerbaycan.Kazakistan
..Kırgızistan.

Türkmenistan.
Tataristan.Altay
Ülkesi.Dağlık
Altay.Tuva.Yakut
İstan.Hakasya.
Başkurtistan ve
Kıbrıs 13 Türk
Dünyası bir arada
3.baskı.