ALPLER ERENLER KİTABI YAYINLANDI

Alpler-Erenler sıradan insanların yapamadıklarının üstesinden gelen mensubu oldukları Türk Milleti’nin sıkıntıya, ümitsizliğe düştüğünde kararan gönülleri aydınlatanlardır.
Anadolu’da Erenler toplanıyor: Zaman mekan Hoca Ahmet Yesevi, Ahi Evren, Şeyh Sadreddin Konevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Sarı Saltuk, Geyikli Baba, Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli’yle aşılıyor.
Anadolu coğrafyası yeniden toplanıyor…
Çok güçlü mantığa sahip olan İmam-ı Azam’ın kelam ilminden istifade ederek, İmam Maturidi’ye oradan Yusuf Hemadini’ye Hemadini’den Hoca Ahmet Yesevi’ye oradan da altın halkayı Anadolu’ya, Anadolu’dan da Balkanlara taşıyanlar.
Alper-Erenler Allah’ın kitabı Kur’an, Hz. Peygamber’in sünneti, sahabenin söz ve görüşleri ile akli yoldan ayrılmadan kendi içtihadları ile yol göstericilik görevini yerine getirdiler.
Alper-Erenler Kur’an’ı Kerim’i hafız ettikten sonra çeşitli ilim merkezlerinde tefsir, hadis, kelam, akaid, fıkıh, tefsir usulü, fıkıh usulü dini ilimleri, bunun yanında da müsbet ilimlerden tarih, mantık, felsefe, edebiyat, astronomi, hendesce gibi ilimleri de tahsil ettiler. O sebeple bağnazlıktan, yalandan, riyadan uzak durdular.