ERDOĞAN ASLİYÜCE, AKİT-TV YAYININDA


Akit TV Vizyon Programı Pazar günü 21.00’de
Konuklar
Prof Dr Ahmet TAŞAĞIL
Türk Tarihi Araştırmacısı/ Akademisyen
Dr.Cezmi BAYRAM
Türkocağı İstanbul Başkanı
Erdoğan ASLIYÜCE
Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı/
Tarihçi/ Yazar
Doç.Dr.Ömer KUL
İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı/
Akademisyen
Konu
*Türk Denilince, Türklerin Tarihsel Yolculuğu
*Türkistan ve Anadolu Türkleri
*Türk Boyları Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve diğerleri
*TürkiyeTürkleri hangi boydan gelmektedir?
*Dünyada Türkler; Orta Asya,
Hindistan, Rusya, Çin ve diğerleri
*Türklerin Medeniyet ve bilime katkıları
*Türk Büyükleri
Bilge Tanyuluk
Nizamül Mülk
Mete Han
Vukan Kaan
Kaşgarlı Mahmut ve diğerleri
*Türklerin dini inançları Türkler ne zaman, nasıl müslüman oldular?
*Türkler göçebe midir? Yerleşik Türkler
*Müslüman Türk Birliği sağlanabilir mi? Türkleri bekleyen tehlikeler neler?