İlk Osmanlı Medresesi ve Hanif İslam’ın Sancaktarı Davud el-Kayseri